Założycielem Pracowni jest mgr Dariusz Marek Preisler (technik dentystyczny).

Wykonujemy:

PRACE ORTODONTYCZNE, które obejmują pełną gamę produktów termoformowanych począwszy od szablonów chirurgicznych i szyn korygujących wady zgryzu, poprzez ultra cienkie, samościeralne nakładki diagnozujące przyczyny bruksizmu.
Lakierowane modele diagnostyczne z wizytówką identyfikującą pacjenta i aparaty ortodontyczne dla dzieci

oraz

NAPRAWY PROTEZ, poprzez:

  • łączenie pękniętych płyt i odłamań w procesie polimeryzacji
  • wzmacnianie płyt siatką ze stali CrNi
  • podścielanie metodą pośrednią
  • wypreparowanie uszkodzonych elementów (zęby, klamry) i dostawianie w ich miejsce nowych elementów poprawiających prawidłową retencję, okluzję i stabilizację protezy.

Protezy mogą być odebrane i oddane po naprawie bezpośrednio do domu pacjenta lub gabinetu stomatologicznego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji pracy.

Prace wykonywane są z materiałów o światowych standardach. Terminowo z należytą starannością i precyzją, tak aby końcowy efekt estetyczny zadowalał pacjentów w najwyższym stopniu.

mgr Dariusz Marek Preisler od momentu rozpoczęcia własnej praktyki zawodowej technika dentystycznego, uczestniczył w szeregu kongresach, sympozjach i szkoleniach udoskonalając swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu techniki dentystycznej, czego dowodem są załączone poniżej certyfikaty i dyplomy.

NAPRAWA PROTEZ
DIAGNOZOWANIE PRZYCZYN BRUKSIZMU
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI PRAC

Współpracujemy na stałe
z Kliniką Stomatologiczną
Sobota House of Dentistry


Znajdziesz nas na Facebooku

Dyplomy & Certyfikaty

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych o/Poznań

Back to Top